Werkdruk en ziekteverzuim verminderen door meer autonomie.

Wil je de werkdruk verminderen en het ziekteverzuim tegen gaan ? Meer autonomie binnen de organisatie is de duurzame oplossing. 

Mariska van Beek coördineert en faciliteert werkdruktrajecten voor organisaties. Door zowel de individuele werknemerskant als de organisatiekant te belichten, kan er een synergie ontstaan waarbij een positieve verandering duurzaam resultaat kan opleveren. Dus geen tijdelijke oplossing, maar een duurzame oplossing voor de toekomst!

Door onderzoek is aangetoond dat de mate waarin werknemers autonomie ervaren binnen de organisatie, een grote rol speelt bij het ervaren van werkdruk, en daarmee bij de hoogte van het ziekteverzuim. Als het potentieel van iedereen ten volle benut kan worden, is het resultaat meer gemotiveerde en tevreden medewerkers en een beter bedrijfsresultaat.

Een traject kan er als volgt uit zien:

Werknemer

Begeleiden van de werknemers 1-op-1, in een traject van drie tot vijf sessies, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de ervaren werkdruk. Hierbij wordt ingezoomd op:

 

 

Werkgever

Begeleiden van het MT om een klimaat te creëren waarin werknemers in staat zijn om het ‘nieuwe gedrag’ dat zij in het begeleidingstraject hebben geleerd, ook daadwerkelijk op de werkvloer vorm te geven. Daarbij wordt natuurlijk volledige geheimhouding op individueel niveau in acht genomen.

 

Voor meer info , neem contact met me op.